Obchody Jubileuszu 85-lecia ZMW oraz Konferencja "Młody rolnik a nowa perspektywa Wspólnej Polityki Rolnej 2014 – 2020"

     Wraz z konferencją „Młody rolnik a nowa perspektywa Wspólnej Polityki Rolnej 2014 – 2020” w Boguchwale 27 stycznia br. odbyły się obchody Jubileuszu 85-lecia istnienia Związku Młodzieży Wiejskiej „Wici”. 

     Wśród gości zaproszonych byli: Jan Bury – Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego i Poseł na Sejm RP, Mirosław Karapyta – Marszałek Województwa Podkarpackiego; Dariusz Suszyński – Prezes Krajowy Związku Młodzieży Wiejskiej „Wici”, Michał Modrzejewski – Prezes Honorowy Związku Młodzieży Wiejskiej „Wici”; Magdalena Misiaszek – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Młodzieży Wiejskiej „Wici” w Lublinie; Justyna Piekut – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Młodzieży Wiejskiej „Wici” w Rzeszowie; Wiesław Rygiel – Dyrektor Kancelarii Zarządu Województwa Podkarpackiego; Zygmunt Sosnowski – Dyrektor Agencji Nieruchomości Rolnych w Rzeszowie; Wiesław Lada – Dyrektor Kasy Rolniczej Ubezpieczeń Społecznych w Rzeszowie; Józef Twardowski - Wiceprezes Agencji Rozwoju Regionalnego w Rzeszowie; Sławomir Porada – Dyrektor Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie; Bogusław Płodzień – Prezes Zarządu Powiatowego PSL w Dębicy; Robert Gnatek – Zastępca Dyrektora Ochrony Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim; Tadeusz Gospodarczyk – Zastępca Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie; Adam Dziedzic – Prezes Podkarpackiego Centrum Hurtowego Agrohurt w Rzeszowie; Kinga Kalandyk – Prezes Podkarpackiej Agencji Energetycznej w Rzeszowie; Mirosław Pięta – Wiceprezes Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie; Alina Pieniążek – Dyrektor Wydział Ewaluacji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie; Stanisław Telesz – Zastępca Dyrektora Wydziału Rolnictwa i Środowiska w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim; Andrzej Reguła – Inspektor Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie; Jerzy Wiśniewski – Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, oraz członkowie Związku Młodzieży Wiejskiej

     Prelegenci konferencji w osobach Wiesław Baranowski – Dyrektor Departamentu PROW w Urzędzie Marszałkowskim, Andrzej Wróbel – Dyrektor ARR OT w Rzeszowie, Marek Owsiany – Z-ca Dyrektora POR ARiMR w Rzeszowie, podsumowali kończący się okres dofinansowania z programów Wspólnej Polityki Rolnej w okresie 2007-2013 oraz przedstawili główne założenia i plany w nowej perspektywie na lata 2014-2020, a także zachęcali młodych rolników do zainteresowania się pracami i konsultacjami społecznymi przy ustalaniu nowych zasad. Zenona Mokrzycka – Kierownik w Departamencie Rolnictwa i Gospodarki Wodnej w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie przedstawiła produkty regionalne i tradycyjne województwa podkarpackiego oraz ich znaczenie dla naszego województwa.

     Związek Młodzieży Wiejskiej to organizacja młodzieżowa, założona 29 czerwca 1928 r., która do dziś opiera się na tradycjach i wartościach ruchu ludowego czyli wzajemnej pomocy, solidarności i poszanowaniu indywidualności oraz sprawiedliwości społecznej. Te wartości stanowiły i nadal stanowią o sile idei i społecznym zapotrzebowaniu na ZMW.

     Zarząd Województwa Podkarpackiego ZMW z okazji 85-lecia swojego istnienia uhonorował członków Rafała Kumka, Arkadiusza Bębna, Marka Kota, Andrzeja Panka, Waldemara Poradę, Jakuba Reizera, Pawła Owsianego - Złotą Odznaką Honorową ZMW oraz Bogusława Sowę - Srebrną Odznaką Honorową ZMW za działalność w stowarzyszeniu. Krzyż za zasługi dla ZMW otrzymały z rąk Posła Jana Burego i Prezesa Dariusza Suszyńskiego - Wioletta Czemarnik oraz Jadwiga Węglowska. Najbardziej wzruszający był moment wręczenia najwyższego odznaczenia ZMW im. Ignacego Solarza dla Genowefy Zygmunt oraz Józefa Folcika.

     Zarząd Wojewódzki ZMW wręczył także dwie pamiątkowe statuetki, dziękując w ten sposób Janowi Buremu i Michałowi Modrzejewskiemu za wieloletnią i bardzo owocną współpracę oraz zaangażowanie we wspólną działalność z młodzieżą z terenów wiejskich województwa podkarpackiego. Na zakończenie jubileuszowego spotkania koleżanka Justyna Piekut wręczyła starszym Kolegom – działaczom ZMW, kwiaty dziękując za wsparcie i pomoc.

Partnerzy

Dołącz do nas

Projekty