Olimpiada Wiedzy o Odnawialnych Źródłach Energii

    26 kwietnia 2013 roku Zarząd Wojewódzki Związku Młodzieży Wiejskiej „Wici” Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie organizuje w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, ul Tkaczowa 146, 36-040 Boguchwała o godzinie 10:00 Finał Wojewódzki Olimpiady Wiedzy o Odnawialnych Źródłach Energii.

      Sam konkurs jest trzyetapowy i składa się z: eliminacji środowiskowych, eliminacji wojewódzkich – które organizujemy oraz finału krajowego. Uczestnicy zgłaszają swój udział w Olimpiadzie dobrowolnie. Z etapu środowiskowego eliminacji do pięciu uczestników z najwyższą liczbą punktów przechodzi do eliminacji wojewódzkich, które składają się z testu pisemnego oraz odpowiedzi ustnej z następującego zakresu tematycznego:

Ø Energia słoneczna w tym fotowoltaika;

Ø Energia wiatrowa;

Ø Energia wodna;

Ø Biomasa w Odnawialnych Źródłach Energii;

Ø Przedsiębiorczość i aspekt społeczny w produkcji energii z Odnawialnych Źródłach Energii;

Ø Ochrona środowiska;

Ø Zrównoważony rozwój Odnawialnych Źródłach Energii;

Ø Zagadnienia legislacyjne oraz możliwości dofinansowania projektów związanych
z Odnawialnych Źródłach Energii.

      Uczestników wszystkich etapów obowiązuje znajomość aktualnych treści czasopism ekologicznych, ponieważ zawarte w nich wiadomości specjalistyczne będą wykorzystywane przy układaniu pytań z zakresu tematycznego.

      Nad przebiegiem Olimpiady czuwać będzie komisja konkursowa, którą stanowić będą specjaliści reprezentujący Podkarpacką Agencję Energetyczną w Rzeszowie, Wydział Środowiska i Rolnictwa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, która wyłoni 5 najlepszych uczestników z największą liczbą punktów w eliminacjach wojewódzkich do finału krajowego, który odbędzie się w Poznaniu w dniu 14 maja 2013 r. podczas Targów Energii Odnawialnych Green-Power odbywających się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. We wszystkich etapach łącznie zaangażowanych będzie kilka tysięcy osób
w tym młodzież i rolnicy.

 

Partnerzy

Dołącz do nas

Projekty