Olimpiada Młodych Producentów Rolnych 2014

 18 lutego br. w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale odbyła się kolejna edycja Olimpiady Młodych Producentów Rolnych organizowana przez Zarząd Wojewódzki Związku Młodzieży Wiejskiej „Wici” Województwa Podkarpackiego.

W konkursie wzięło udział 32 uczestników z szkół rolniczych posiadających lub współgospodarujących w gospodarstwie, a także młodzi producenci rolni. Organizując kolejną już edycję Olimpiady, Związek Młodzieży Wiejskiej zachęcił  uczestników
do
zdobywania wiedzy, do wymiany poglądów i doświadczeń, a także do określania wspólnych priorytetów i kierunków rozwoju rolnictwa.

Uczestników pod czas konkursu obowiązywała znajomość aktualnych treści czasopism rolniczych oraz zakres tematyczny obejmował materiał z następujących działów:

·       Produkcja roślinna;

·       Produkcja zwierzęca;

·       Mechanizacja Rolnictwa;

·       Ochrona środowiska i odnawialne źródła energii;

·       Ekonomik i zarządzanie;

·       Bezpieczeństwo i higiena;

·       Zagadnienia dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Finał Wojewódzkiej Olimpiady Młodych Producentów Rolnych składał się z testu egzaminacyjnego i odpowiedzi ustnej. Ponadto nad przebiegiem eliminacji czuwała komisja, która wyłoniła 5 laureatów konkursu.

Patronat Honorowy Finału Wojewódzkiej Olimpiady Młodych Producentów Rolnych objęli Jan Bury Przewodniczący Klubu Parlamentarnego PSL, Telewizja Polska S.A. Oddział
w Rzeszowie oraz Polskie Radio Rzeszów. Był to dla nas organizatorów ogromny zaszczyt, gdyż podniosło to rangę konkursu.

 

Justyna Piekut

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Młodzieży Wiejskiej „Wici” w Rzeszowie 

Partnerzy

Dołącz do nas

Projekty